Quin és el motiu de constituir una AMPA nova?

Conèixer l'opinió de TOTS els pares/mares sobre qualsevol tema que interesse, obrint un canal de comunicació nou, senzill i accessible a TOTS que no existia fins ara.

Com se conseguix eixe objectiu?

Organitzant-se consultes d'opinió en les quals TOTS els pares/mares puguen expressar-se

Sobre quins temes se faran les consultes?

Sobre qualsevol tema d'INTERÉS general que qualsevol pare/mare (inclòs tu mateix) vulga propondre.

Puc promoure una consulta sobre un tema que m'interesse?

Sí, sobre qualsevol tema d'INTERÉS general: només haurà d'estar recolzada per altres 40 pares/mares.

I què es farà en els resultats de les consultes?

Fer públics els resultats totals, expressant l'opinió global de TOTS els pares/mares i, sí s'autoritza, traslladar-los a les instàncies que procedixquen

Serviran per a alguna cosa les consultes a nivell de col·legi?

Sí, en el Consell Escolar. Els associats a esta AMPA que presenten candidatura traslladaran els resultats, obriran debat sobre el seu contingut, i votaran sempre representant el sentit majoritari expressat a la consulta.

Realment és necessari organitzar eixes consultes?

Sí, donat que és freqüent que s'ignore l'opinió general dels pares (o delliberadament no se vulga recaptar), així com que es defensen opinions individuals (i no les de la majoria a les que representen).

En definitiva, per què hauria d'associar-me?

Perquè la teua opinió siga solicitada i escoltada, i per a que se't senta de forma directa en el Consell Escolar i les institucions que procedixquen.

Es pot ser soci de les dues AMPAS?

Clar. La funció d'AMPA PARTICIPATIVA és complementària a l'AMPA que ja existix, i no perds cap avantatge de les quals tenies anteriorment.

Quin cost associar-se a esta AMPA?

Ningú, és GRATUÏTA. Si vols colaborar d'alguna forma en sostindre-la, contacta en mosatros.